UTHYRNING

Nu när restriktionerna lättats upp så kan vi från och med 15 augusti 2021 börja med uthyrning av lokalerna på Kihlgrensväg 9 H och Amorgränd 5 B.Telefontiden är som tidigare måndagar kl 18.00 – 20.00 och telefonnummer    076 4021169

Annan verksamhet kommer att starta i september. Yogan är flyttad till tisdagar (byte av dag) kl 18.30 med start 14 september. Anslag med mer information kommer att sättas upp i portar och på anslagstavlor utomhus.

Varmt välkomna! / Styrelsen LHGF Rotsunda Ängar

Fritidsverksamhet i Pandemi tider.

Fritidsverksamhet i Pandemi tider.
Vi startade upp vår verksamhet i september, med  soppluncher, öppet hus, operan, gymmet, yogan mm. Men den glädjen blev kort med återigen nya strikta direktiv från FHM i november. Klart detta är ett avbräck men det är också så att en del av våra medlemmar själva också känner oro att deltaga i aktiviteter. Det måste vi visa respekt för.
Den enda verksamheten vi i höst kunnat genomföra fullt ut har varit måndags yogan med max 8 deltagare. Med fullt uppfyllande av FHM utfärdade rekommendationer. Vi ansett att yogan också  har varit den bubbla Tegnell pratar om.

Sen har det åter nu i dec kommit än hårdare regler att man träffas bara i sin sk. egen bubbla och max 8. Dessutom har regeringen på remiss en tillfällig pandemilag och vad den kan innebära det får vi se efter nyår. Men om vaccineringen kommer i gång kanske februari, mars viss verksamhet kan komma återstarta.

Samråd för ändring av detaljplan.

Från. Hyresgästföreningen
Till.
Samhällsbyggnadsnämnden
191 86 Sollentuna

Sollentuna den 23 oktober 2020

Samråd för ändring av detaljplan för bostäder, Skinnaråsvägen och Annerovägen, Rotfrukten 2, Rotebro – dnr 2019/0115 SHBN
Hyresgästföreningen Sollentuna vill på uppdrag av alla berörda boende framföra gemensamma synpunkter på föreslagen förändring av detaljplanen för Rotfrukten 2 i Rotebro.
Inledningsvis så anser vi att det är bra att kommunen ser till att det byggs fler bostäder, vilket det råder en stor brist på i Sollentuna. Speciellt att det byggs hyresrätter, vilket det råder en minst sagt skriande brist på. Dock är vi tyvärr oeniga om val av område/plats.
Området Skinnaråsvägen, Annerovägen är ett mycket fint exempel på en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus, samfällighet, förskola, skog, strand, mångfald mm i en naturskön miljö.
Detaljplaneförslaget innebär tyvärr en förstöring av vårt områdes miljö och mångfald, en negativ påverkan på en lugn plats med mer trafik, större trafik av människor som överbefolkar en lugn plats mm som arkitekter skriver. De fördelar vi fann en gång i tiden vid vårt val av boende i området förstörs med detta.
Att förtäta med ett högt torn, ett så kallat lägenhetstorn mitt i vår natursköna miljö är en arkitektonisk-, miljömässig-, social avvikelse-skandal. Fortsätt läsa

Våra odlings/balkonglådor läcker inte!

Våra odlings/balkonglådor läcker inte!
Sollentunahems förslag är bara en ogenomtänkt idé med försämrad livskvalitet för oss hyresgäster.

Vid hyresnämndens beslut 2012-03-08 inför balkonginglasningarna angavs att inglasning var viktig för att skador som uppstått på grund av ansamlingar av vatten och snö på balkong och måste åtgärdas inte för att balkonglådor läckte.
I stället uppstod nya ej förutsedda problem efter inglasningen.

Tyvärr innebar beslutet att de hängrännor som hyresgästerna själva rensat under åren gjordes oåtkomliga med anledning av inglasningen. Tex läker vatten från v 4 ner till vån 3. Men märk felet är inte lådorna det är vattenavrinningen.

Att sen påstå att Sollentuna hem har bjudit hyresgästerna på inglasningen är INTE med sanningen överensstämmande. Av nämndens beslut 2012-03-08 framgår tydligt en månadskostnad av 159 kr/månad. ( Som ökar varje år med beslutade hyreshöjningar.)

Att sen gjuta igen dessa lådor skulle lösa problemet är inte helt korrekt.
Det är bara en onödigt dyr kostnad som inte löser problemet.

Egentligen är det bristande underhåll på de rännor och rör som avvattnar.  Rännor och rör har på åratal inte ränsats/underhållits. Bland annat har rännor rostat sönder.

Det rinner även ut vatten mellan plåtarna från balkongerna.

Man får inte ett tätare hus med att mura igen balkonglådor och att sätta på nya lådor?

Det förbättrar ingenting bara försämrar för oss hyresgäster. När det inte funkar vad kommer man då …..

De ingenjörer som konstruerade dessa terrasser en gång i tiden gjorde en genomtänkt konstruktion tyvärr har deras tankar har inte förvaltats.

Så avslutningsvis vill jag uppmana Sh att inte gjuta igen balkonglådor för dyra pengar när det inte löser problemet som vi hyresgäster tillsammans med er ärligt vill lösa!

Så ”RÖR INTE VÅRA BALKONGLÅDOR”

Stig Johansson

Lhgf Rotsunda ängar meddelar alla boende följande

Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer är:   ”Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna.
Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.” Detta drabbar våra aktiviteter.

Med anledning av detta kommer vår lokala hyresgästförening med omedelbar verkan behöva göra uppehåll med all vår fritidsverksamhet.
Vi hoppas innerligt att vi kan starta upp den igen den 20 april med till att börja med Yoga utomhus.

Vi kommer på vår hemsida uppdatera förändringar om vår verksamhet mm.