Hobby VT-2022

Ex. Modellbygge, radiostyrt.

Ex. Modellbyggeri

Här är inga bestämda tider, kontakta styrelsen om tillträde.
Kom med egna idéer om verksamhet.