Lunch VT-2020

HT-2019

Sopplunch kl.13.00
måndagen den. 2 september
Sopplunch
Välkommna!

(Lunch:
Första måndagen i månaden förutom
juluppehåll)

Välkommna!
Skinnaråsvägen 13, ingång på gaveln..