Lhgf Rotsunda ängar meddelar alla boende följande

Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer är:   ”Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna.
Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.” Detta drabbar våra aktiviteter.

Med anledning av detta kommer vår lokala hyresgästförening med omedelbar verkan behöva göra uppehåll med all vår fritidsverksamhet.
Vi hoppas innerligt att vi kan starta upp den igen den 20 april med till att börja med Yoga utomhus.

Vi kommer på vår hemsida uppdatera förändringar om vår verksamhet mm.