Våra odlings/balkonglådor läcker inte!

Våra odlings/balkonglådor läcker inte!
Sollentunahems förslag är bara en ogenomtänkt idé med försämrad livskvalitet för oss hyresgäster.

Vid hyresnämndens beslut 2012-03-08 inför balkonginglasningarna angavs att inglasning var viktig för att skador som uppstått på grund av ansamlingar av vatten och snö på balkong och måste åtgärdas inte för att balkonglådor läckte.
I stället uppstod nya ej förutsedda problem efter inglasningen.

Tyvärr innebar beslutet att de hängrännor som hyresgästerna själva rensat under åren gjordes oåtkomliga med anledning av inglasningen. Tex läker vatten från v 4 ner till vån 3. Men märk felet är inte lådorna det är vattenavrinningen.

Att sen påstå att Sollentuna hem har bjudit hyresgästerna på inglasningen är INTE med sanningen överensstämmande. Av nämndens beslut 2012-03-08 framgår tydligt en månadskostnad av 159 kr/månad. ( Som ökar varje år med beslutade hyreshöjningar.)

Att sen gjuta igen dessa lådor skulle lösa problemet är inte helt korrekt.
Det är bara en onödigt dyr kostnad som inte löser problemet.

Egentligen är det bristande underhåll på de rännor och rör som avvattnar.  Rännor och rör har på åratal inte ränsats/underhållits. Bland annat har rännor rostat sönder.

Det rinner även ut vatten mellan plåtarna från balkongerna.

Man får inte ett tätare hus med att mura igen balkonglådor och att sätta på nya lådor?

Det förbättrar ingenting bara försämrar för oss hyresgäster. När det inte funkar vad kommer man då …..

De ingenjörer som konstruerade dessa terrasser en gång i tiden gjorde en genomtänkt konstruktion tyvärr har deras tankar har inte förvaltats.

Så avslutningsvis vill jag uppmana Sh att inte gjuta igen balkonglådor för dyra pengar när det inte löser problemet som vi hyresgäster tillsammans med er ärligt vill lösa!

Så ”RÖR INTE VÅRA BALKONGLÅDOR”

Stig Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *